BOB棋牌

您好!今天是2020年9月23日 星期三
加入收藏| 设为首页| 联系方式
网站首页
欢迎来到:BOB棋牌
实验室概况
实验室介绍| 机构设置| 历史沿革| 联系我们
科研体系
固态量子计算研究单元| 量子纠缠网络研究单元| 量子集成光学芯片研究单元| 量子密码与量子器件研究单元| 量子理论研究单元
科研成果
研究进展| 获奖| 论文与专著| 专利
实验室成员
固定成员| 双聘人员| 博士后| 招聘信息
科普中心
郭光灿的量子十问 | 来自量子世界的新技术
研究生园地
研究生招生| 博士答辩
新闻中心| BOB棋牌| 学术报告| 媒体关注| 友情链接

科研成果

当前位置:首页>科研成果> 论文与专著

论文与专著2012
 • BOB棋牌 Jian-Shun Tang, Yu-Long Li, Xiao-Ye Xu, Guo-Yong Xiang, Chuan-Feng Li & Guang-Can Guo

  Nature Photon. 6, 600–604 (2012)

 • Guangxi Jin, Kun Cao, Guang-Can Guo, and Lixin He

  BOB棋牌 Phys. Rev. Lett. 108, 187205 (2012)

 • BOB棋牌 Zong-Quan Zhou, Wei-Bin Lin, Ming Yang, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo

  BOB棋牌 Phys. Rev. Lett. 108, 190505 (2012)

 • Wei Yi and Wei Zhang

  BOB棋牌 Phys. Rev. Lett. 109, 140402 (2012)

 • BOB棋牌 Elsi-Mari Laine, Heinz-Peter Breuer, Jyrki Piilo, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo

  Phys. Rev. Lett. 108, 210402 (2012)

2011

 • Chuan-Feng Li, Jin-Shi Xu, Xiao-Ye Xu, Ke Li,Guang-Can Guo

  BOB棋牌 Nature Physics 7,752–756(2011)

 • BOB棋牌 Bi-Heng Liu,Li Li,Yun-Feng Huang,Chuan-Feng Li,Guang-Can Guo,Elsi-Mari Laine,Heinz-Peter Breuer,and Jyrki Piilo

  BOB棋牌 Nature Physics 7, 931–934 (2011)

 • G. Y. Xiang, B. L. Higgins, D. W. Berry, H. M. Wiseman and G. J. Pryde

  Nature Photonics 5, 43–47(2011)

 • Yun-Feng Huang, Bi-Heng Liu, Liang Peng, Yu-Hu Li, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo

  BOB棋牌 Nature Communications 2, Article number:546

 • BOB棋牌 Ming Gong, Weiwei Zhang, Guang-Can Guo, and Lixin He

  BOB棋牌 Phys. Rev. Lett. 106, 227401 (2011)(2011)

2010

 • Xiao-Jie Hao, Tao Tu, Gang Cao, Cheng Zhou, Hai-Ou Li, Guang-Can Guo, Wayne Y. Fung, Zhongqing Ji, Guo-Ping Guo, Wei Lu

  BOB棋牌 Nano Lett. 10 (8), 2956-2960 (2010)

 • BOB棋牌 Jin-Shi Xu, Xiao-Ye Xu, Chuan-Feng Li, Cheng-Jie Zhang, Xu-Bo Zou, Guang-Can Guo

  BOB棋牌 Nature Communications 1:7 doi: 10.1038/ncomms1005 (2010)

 • BOB棋牌 Jin-Shi Xu, Chuan-Feng Li, Ming Gong, Xu-Bo Zou, Cheng-Hao Shi, Geng Chen, and Guang-Can Guo

  Phys. Rev. Lett. 104, 100502 (2010)

2009

 • BOB棋牌 Kun Cao, Guang-Can Guo, David Vanderbilt, and Lixin He

  BOB棋牌 Phys. Rev. Lett. 103, 257201 (2009)

 • Jin-Shi Xu, Chuan-Feng Li, Xiao-Ye Xu, Cheng-Hao Shi, Xu-Bo Zou, and Guang-Can Guo

  Phys. Rev. Lett. 103, 240502 (2009)

2008

 • Zhi-Rong Lin, Guo-Ping Guo, Tao Tu, Fei-Yun Zhu, and Guang-Can Guo

  BOB棋牌 Phys. Rev. Lett. 101, 230501 (2008)

 • Lixin He, Ming Gong, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo, and Alex Zunger

  Phys. Rev. Lett. 101, 157405 (2008)

 • Cheng Zhao, XuBo Zou, Han Pu, and GuangCan Guo

  Phys. Rev. Lett. 101, 010401 (2008)

 • Qin Wang, Wei Chen, Guilherme Xavier, Marcin Swillo, Tao Zhang, Sebastien Sauge, Maria Tengner, Zheng-Fu Han, Guang-Can Guo, and Anders Karlsson

  BOB棋牌 Phys. Rev. Lett. 100, 090501 (2008)

2007

 • Xiang-Fa Zhou, Yong-Sheng Zhang, and Guang-Can Guo

  Phys. Rev. Lett. 99, 170401 (2007)

 • BOB棋牌 Chenjie Wang, Guang-Can Guo, and Lixin He

  Phys. Rev. Lett. 99, 177202 (2007)

 • F. W. Sun, B. H. Liu, Y. X. Gong, Y. F. Huang, Z. Y. Ou, and G. C. Guo

  BOB棋牌 Phys. Rev. Lett. 99, 043601 (2007)

2006

 • BOB棋牌 G. Y. Xiang, Y. F. Huang, F. W. Sun, P. Zhang, Z. Y. Ou, and G. C. Guo

  Phys. Rev. Lett. 97, 023604 (2006)

 • Zhi-Wei Wang, Xiang-Fa Zhou, Yun-Feng Huang, Yong-Sheng Zhang, Xi-Feng Ren, and Guang-Can Guo

  Phys. Rev. Lett. 96, 220505 (2006)

2004

 • Yun-Feng Huang, Xi-Feng Ren, Yong-Sheng Zhang, Lu-Ming Duan, and Guang-Can Guo

  BOB棋牌 Phys. Rev. Lett. 93, 240501 (2004)

 • Zheng-Wei Zhou, Bo Yu, Xingxiang Zhou, Marc J. Feldman, and Guang-Can Guo

  BOB棋牌 Phys. Rev. Lett. 93, 010501 (2004)

2003

 • Yun-Feng Huang, Chuan-Feng Li, Yong-Sheng Zhang, Jian-Wei Pan, and Guang-Can Guo

  Phys. Rev. Lett. 90, 250401 (2003)

2002

 • Xingxiang Zhou, Zheng-Wei Zhou, Guang-Can Guo, and Marc J. Feldman

  Phys. Rev. Lett. 89, 197903 (2002)

2000

 • BOB棋牌 Shi-Biao Zheng and Guang-Can Guo

  Phys. Rev. Lett. 85, 2392 (2000)

1998

 • Lu-Ming Duan and Guang-Can Guo

  Phys. Rev. Lett. 80, 4999 (1998)

1997

 • BOB棋牌 Lu-Ming Duan and Guang-Can Guo

  BOB棋牌 Phys. Rev. Lett. 79, 1953 (1997)